Skip site news

Site news

Picture of Tîm Datblygiadau'r We
GCSE Mathematics / GCSE Mathematics – Numeracy
by Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 22 April 2015, 3:59 PM
 
Adnoddau i gefnogi addysgu'r manylebau Mathemateg newydd i'w haddysgu'n gyntaf o fis Medi 2015.
TGAU Mathemateg / TGAU Mathemateg – Rhifedd
Resources to support the teaching of the new Mathematics specifications for first teaching from September 2015.
GCSE Mathematics / GCSE Mathematics – Numeracy
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
RELOCATION
by Tîm Datblygiadau'r We - Tuesday, 14 April 2015, 3:20 PM
 
Mae CYNNAL erbyn hyn wedi adleoli o Faesincla i swyddfeydd y Cyngor ym Mhenrallt, Caernarfon. Y cyfeririad newydd yw:

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Mae'r rhifau ffôn a ffacs yn aros yr un fath.
CYNNAL has now relocated offices from Maesincla to the Council offices at Penrallt, Caernarfon. The new address is:

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

The phone and fax numbers will stay the same.
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
MATHS C4
by Tîm Datblygiadau'r We - Tuesday, 14 April 2015, 2:22 PM
 
Yr uned ddiweddaraf ar gyfer A2 (C4) sy’n cefnogi manyleb Mathemateg CBAC. Noder hefyd fod unedau C1, C2, C3, S1, M1 ac M2 wedi eu cwblhau. Mae pob uned nawr wedi eu cwblhau.
MATHEMATEG C4
The latest A2 unit (C4) to support the WJEC Mathematics specification. Please note that units C1, C2, C3, S1, M1 and M2 are also available. All units have now been completed.
MATHS C4
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
GCSE Computer Science
by Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 24 September 2014, 9:20 AM
 
Adnoddau i gefnogi cwrs TGAU Cyfrifiadureg CBAC – gyda cyfeirnod ar gyfer pob adnodd yn y llyfr nodiadau (PDF)
Cyfrifiadureg TGAU
Resources to support the GCSE WJEC Computing course – with references to each resource within the main guidance book (PDF)
GCSE Computer Science
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
Hospitality Level 2 (New Units)
by Tîm Datblygiadau'r We - Thursday, 29 May 2014, 9:25 AM
 
Tair uned ar gyfer Cwrs Lletygarwch Lefel 2 – ‘Cyflwyno’r Diwydiant Lletygarwch’, ‘Sut mae’r Diwydiant Lletygarwch yn Cyfrannu I Ffordd o Fyw Iach’ a Menter yn y Diwydiant Lletygarwch. Mae’r unedau yma yn addas ar gyfer cyrsiau TGAU a cyrsiau galwedigaethol.
Lletygarwch Lefel 2 (Unedau ...
Read the rest of this topic
(88 words)
 

Skip Calendar