Skip site news

Site news

Picture of Tîm Datblygiadau'r We
Hospitality Level 2 (New Units)
by Tîm Datblygiadau'r We - Thursday, 29 May 2014, 9:25 AM
 
Tair uned ar gyfer Cwrs Lletygarwch Lefel 2 – ‘Cyflwyno’r Diwydiant Lletygarwch’, ‘Sut mae’r Diwydiant Lletygarwch yn Cyfrannu I Ffordd o Fyw Iach’ a Menter yn y Diwydiant Lletygarwch. Mae’r unedau yma yn addas ar gyfer cyrsiau TGAU a cyrsiau galwedigaethol.
Lletygarwch Lefel 2 (Unedau ...
Read the rest of this topic
(88 words)
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
Hospitality Level 2
by Tîm Datblygiadau'r We - Thursday, 29 May 2014, 8:48 AM
 
Dwy uned ar gyfer Cwrs Lletygarwch Lefel 2 – ‘Cynllunio a Rhedeg Digwyddiad Lletygarwch’ a ‘Bwyd y Byd Cyfoes’. Mae unedau yma yn addas ar gyfer cyrsiau TGAU a cyrsiau galwedigaethol.
Lletygarwch Lefel 2
Two units for Hospitality and Catering Level 2. Planning and Running a Hospitality Event & Contemporary World Foods. These units are suitable for vocational and GCSE courses.
Hospitality Level 2
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
Design and Technology (Resistant Materials) GCSE iBook
by Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 5 March 2014, 10:16 AM
 
Mae’r adnodd yn cynnwys nodiadau, animeiddiadau, fideos ar gyfer manyleb TGAU, CBAC.
Dylunio a Thechnoleg (Deunyddiau Gwrthiannol) e-lyfr TGAU
Contains notes, drawings, animations, videos covering the WJEC syllabus at GCSE.
Design and Technology (Resistant Materials) GCSE iBook
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
Land based outdoor activities Level 2
by Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 5 March 2014, 10:14 AM
 
Dwy uned newydd yn manylu ar sgiliau tir lywio, sgiliau alldaith ac elfennau o weithgareddau awyr agored ac anturus.
Gweithgareddau awyr agored ar y tir Lefel 2
Two new units detailing navigation skills, expedition skills and elements of outdoor and adventurous activities.
Land based outdoor activities Level 2
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
MATHS C3
by Tîm Datblygiadau'r We - Tuesday, 3 December 2013, 12:40 PM
 
Yr uned ddiweddaraf ar gyfer A2 (C3) sy’n cefnogi manyleb Mathemateg CBAC. Noder hefyd fod unedau C1, C2, S1, M1 ac M2 wedi eu cwblhau.
MATHEMATEG C3
The latest A2 unit (C3) to support the WJEC Mathematics specification. Please note that units C1, C2, S1, M1 and M2 are also available.
MATHS C3
 

Skip Calendar