Skip site news

Site news

Picture of Tîm Datblygiadau'r We
Design and Technology (Resistant Materials) GCSE iBook
by Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 5 March 2014, 10:16 AM
 
Mae’r adnodd yn cynnwys nodiadau, animeiddiadau, fideos ar gyfer manyleb TGAU, CBAC.
Dylunio a Thechnoleg (Deunyddiau Gwrthiannol) e-lyfr TGAU
Contains notes, drawings, animations, videos covering the WJEC syllabus at GCSE.
Design and Technology (Resistant Materials) GCSE iBook
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
Land based outdoor activities Level 2
by Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 5 March 2014, 10:14 AM
 
Dwy uned newydd yn manylu ar sgiliau tir lywio, sgiliau alldaith ac elfennau o weithgareddau awyr agored ac anturus.
Gweithgareddau awyr agored ar y tir Lefel 2
Two new units detailing navigation skills, expedition skills and elements of outdoor and adventurous activities.
Land based outdoor activities Level 2
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
MATHS C3
by Tîm Datblygiadau'r We - Tuesday, 3 December 2013, 12:40 PM
 
Yr uned ddiweddaraf ar gyfer A2 (C3) sy’n cefnogi manyleb Mathemateg CBAC. Noder hefyd fod unedau C1, C2, S1, M1 ac M2 wedi eu cwblhau.
MATHEMATEG C3
The latest A2 unit (C3) to support the WJEC Mathematics specification. Please note that units C1, C2, S1, M1 and M2 are also available.
MATHS C3
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
OCR ICT Nationals Level 1 & 2
by Tîm Datblygiadau'r We - Thursday, 3 October 2013, 9:40 AM
 
Cyfres o lyfrynnau gwaith ar gyfer unedau o fewn y cwrs Cambridge Nationals lefel 2.
OCR TGCh Cenedlaethol Lefel 1 a 2
A series of workbooks for units within the Cambridge Nationals course – at level 2.
OCR ICT Nationals Level 1 & 2
 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
Introduction to Programming
by Tîm Datblygiadau'r We - Monday, 5 August 2013, 9:27 AM
 
Cyflwyniad i Raglennu Cyfrifiadur - yn cynnwys adnoddau amrywiol chwe iaith rhaglennu cyfrifiadurol.
Cyflwyniad i Raglennu Cyfrifiadur
Introduction to Programming - contains various resources showing the basics of six different programming languages.
Introduction to Programming
 

Skip Calendar