Site news

Llun o Tîm Datblygiadau'r We
Hyfforddiant HWB
gan Tîm Datblygiadau'r We - Thursday, 21 April 2016, 11:43 AM
 
Cynigir hyfforddiant ar agweddau o Hwb yn ystod y tymor yma yn Swyddfeydd CYNNAL Penrallt ar y dyddiadau isod.
Cliciwch yma i gofrestru
This term, training on different aspects of HWB is being offered here at our offices in Caernarfon.
Click here to register
Llun o Tîm Datblygiadau'r We
Cyfrifiaduron Dell
gan Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 20 April 2016, 4:04 PM
 
Mae CYNNAL wedi ail-ddiffinio yr amrediad o gyfrifiaduron a gliniaduron Dell a werthir ganddom. Fe welwch ostyngiad sylweddol yn y prisiau. Yn ogystal, rydym wedi ychwanegu dau Chromebook Dell ar y Catalog.
Catalog Cynnal
CYNNAL has redefined the range of Dell computers and notebooks available through our Catalogue. This has resulted in substantial savings. We have also included two Dell Chromebooks to the Catalogue.
Cynnal Catalogue
 
Llun o Tîm Datblygiadau'r We
Profion Darllen Cenedlaethol
gan Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 20 April 2016, 4:01 PM
 
Mae Cynnal wedi datblygu dau e-lyfr Cymraeg newydd i gyd-fynd â'r Profion Darllen Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 3 - 'Croeso i Gymru' a 'Rhodri'.
Profion Darllen Cenedlaethol
Cynnal has developed two new Welsh iBooks to help with the National Reading Tests at KS3 – ‘Croeso i Gymru’ and ‘Rhodri’.
National Reading Tests

(Edited by Gareth Cadwaladr - original submission Monday, 30 May 2016, 7:11 PM)

 
Llun o Tîm Datblygiadau'r We
TGAU Mathemateg / TGAU Mathemateg – Rhifedd
gan Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 22 April 2015, 4:59 PM
 
Adnoddau i gefnogi addysgu'r manylebau Mathemateg newydd i'w haddysgu'n gyntaf o fis Medi 2015.
TGAU Mathemateg / TGAU Mathemateg – Rhifedd
Resources to support the teaching of the new Mathematics specifications for first teaching from September 2015.
GCSE Mathematics / GCSE Mathematics – Numeracy
 
Llun o Tîm Datblygiadau'r We
ADLEOLI
gan Tîm Datblygiadau'r We - Tuesday, 14 April 2015, 4:20 PM
 
Mae CYNNAL erbyn hyn wedi adleoli o Faesincla i swyddfeydd y Cyngor ym Mhenrallt, Caernarfon. Y cyfeririad newydd yw:

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Mae'r rhifau ffôn a ffacs yn aros yr un fath.
CYNNAL has now relocated offices from Maesincla to the Council offices at Penrallt, Caernarfon. The new address is:

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

The phone and fax numbers will stay the same.