Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch

 
Llun o Tîm Datblygiadau'r We
Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch
gan Tîm Datblygiadau'r We - Monday, 8 April 2013, 3:46 PM
 
Pedair uned lefel mynediad / lefel 1 (Manyleb City and Guilds) yn cynnwys gweithdy a fideo penodol yn dangos cynghori, siampŵ a chyflyrru.
Cyflwyniad i'r Sector Gwallt a Harddwch
Four units at entry level / level 1 (City and Guilds) including spacific workshop and videos showing consultation, shampoo and conditioning..
Introduction to the Hair and Beauty Sector