Lletygarwch Lefel 2

 
Llun o Tîm Datblygiadau'r We
Lletygarwch Lefel 2
gan Tîm Datblygiadau'r We - Thursday, 29 May 2014, 9:48 AM
 
Dwy uned ar gyfer Cwrs Lletygarwch Lefel 2 – ‘Cynllunio a Rhedeg Digwyddiad Lletygarwch’ a ‘Bwyd y Byd Cyfoes’. Mae unedau yma yn addas ar gyfer cyrsiau TGAU a cyrsiau galwedigaethol.
Lletygarwch Lefel 2
Two units for Hospitality and Catering Level 2. Planning and Running a Hospitality Event & Contemporary World Foods. These units are suitable for vocational and GCSE courses.
Hospitality Level 2