PISA CELF

 
Llun o Tîm Datblygiadau'r We
PISA CELF
gan Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 1 May 2013, 9:53 AM
 
Adnoddau i helpu athrawon i baratoi dysgwyr er mwyn ateb cwestiynau arholiad yn effeithiol.
Mae angen i athrawon ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau sy'n enghreifftio addysgeg a chefnogi datblygiadau llythrennedd a rhifedd yn ogystal a sgiliau meddwl o fewn TGCh.

PISA Celf
Resources to help teachers prepare learners in order to answer examination questions effectively.
Teachers need to use a variety of tools and strategies that exemplify effective pedagogy and support the development of literacy and numeracy as well as thinking skills and ICT.

PISA Art