Dylunio a Thechnoleg (Deunyddiau Gwrthiannol) e-lyfr TGAU

 
Llun o Tîm Datblygiadau'r We
Dylunio a Thechnoleg (Deunyddiau Gwrthiannol) e-lyfr TGAU
gan Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 5 March 2014, 10:16 AM
 
Mae’r adnodd yn cynnwys nodiadau, animeiddiadau, fideos ar gyfer manyleb TGAU, CBAC.
Dylunio a Thechnoleg (Deunyddiau Gwrthiannol) e-lyfr TGAU
Contains notes, drawings, animations, videos covering the WJEC syllabus at GCSE.
Design and Technology (Resistant Materials) GCSE iBook