National Reading Tests

 
Picture of Tîm Datblygiadau'r We
National Reading Tests
by Tîm Datblygiadau'r We - Wednesday, 20 April 2016, 4:01 PM
 
Mae Cynnal wedi datblygu dau e-lyfr Cymraeg newydd i gyd-fynd â'r Profion Darllen Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 3 - 'Croeso i Gymru' a 'Rhodri'.
Profion Darllen Cenedlaethol
Cynnal has developed two new Welsh iBooks to help with the National Reading Tests at KS3 – ‘Croeso i Gymru’ and ‘Rhodri’.
National Reading Tests

(Edited by Gareth Cadwaladr - original submission Monday, 30 May 2016, 7:11 PM)