Gwyddoniaeth CA2: Gweithgareddau - Cyd-ddibyniaeth Organebau