Cronfa Ddata Ffonau Symudol

Cronfa Ffonau symudol

        
 
Gwneuthuriad y ffon:
Rhwydwaith y ffon:
Nodweddion eich ffon : [[Nodweddion eich ffon ]]
Faint oedd eich oed pan gaswsoch eich ffon gyntaf?:
Faint o negeseuon testun ydych yn ei yrru mewn wythnos?:
Sut fath o daliad sydd gennych:
Os yn talu bob mis faint yw eich bil?:
Author first name:
Author surname:

Gwneuthuriad y ffon: Samsung
Rhwydwaith y ffon: O2
Nodweddion eich ffon : [[Pa nodwedd o''ch ffon da chi''n ddefnyddio fwyaf?]]
Faint oedd eich oed pan gaswsoch eich ffon gyntaf?: 12
Faint o negeseuon testun ydych yn ei yrru mewn wythnos?: 6-20
Sut fath o daliad sydd gennych: Talu bob mis
Os yn talu bob mis faint yw eich bil?: £11-£20

Gwneuthuriad y ffon: Nokia
Rhwydwaith y ffon: Vodafone
Nodweddion eich ffon : [[Pa nodwedd o''ch ffon da chi''n ddefnyddio fwyaf?]]
Faint oedd eich oed pan gaswsoch eich ffon gyntaf?: 23
Faint o negeseuon testun ydych yn ei yrru mewn wythnos?: 6-20
Sut fath o daliad sydd gennych: Talu bob mis
Os yn talu bob mis faint yw eich bil?: £11-£20

Gwneuthuriad y ffon: Nokia
Rhwydwaith y ffon: Orange
Nodweddion eich ffon : [[Pa nodwedd o''ch ffon da chi''n ddefnyddio fwyaf?]]
Faint oedd eich oed pan gaswsoch eich ffon gyntaf?: 14
Faint o negeseuon testun ydych yn ei yrru mewn wythnos?: 21-50
Sut fath o daliad sydd gennych: Talu bob mis
Os yn talu bob mis faint yw eich bil?: £11-£20