Helpu'r dysgwyr i werthuso'r broses ddysgu - Helping learners to evaluate the learning process