Site news

Safle Moodle Newydd

Safle Moodle Newydd

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Newyddion
Croeso i wefan Moodle CYNNAL ar ei newydd wedd. Mae'r wefan wedi ei diweddaru i fersiwn Moodle2.2 - mae hyn yn gychwyn i'r gwaith o baratoi diweddaru safweoedd Moodle ysgolion Môn a Gwynedd.
Welcome to the new-look CYNNAL Moodle site. The website has been upgraded to Moodle version 2.2 - this is the start of the preparatory process of updating Anglesey and Gwynedd school Moodle sites.