Site news

Amgueddfa Lechi Cymru yn 40 oed!

Amgueddfa Lechi Cymru yn 40 oed!

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Mae Cynnal newydd gwblhau prosiect gyda'r Amgueddfa Lechi Cymru ac ysgolion lleol i greu gwefan rhyngweithiol ac clip fideo er mwyn helpu yr Amgueddfa i ddathlu ei phenblwydd yn 40 oed. Bu disgyblion ysgolion lleol yn brysur yn creu cyflwyniadau ar rannau gwahanol o'r amgueddfa yn 2012, ac mae Cynnal wedi rhoi eu gwaith i gyd at ei gilydd ar wefan rhyngweithiol fel y bydd pawb o bedwar ban yn cael blas ar beth sydd yn yr Amgueddfa i'w weld ac yn mwynhau'r daith rithiol yma o gwmpas yr amgueddfa.

Ewch i
www.amgueddfacymru.ac.uk/addysg/lechi
am fwy o fanylion.
Cynnal have recently completed a project with the National Slate Museum and local schools to create an interactive website and a video clip to help the Museum to celebrate it's 40th birthday. In 2012 local school pupils created a series of presentations on different areas of the museum, which Cynnal have used to create an interactive website to display all their work so that everyone, from near and afar, will get a taster of what's there to see and enjoy the virtual tour around the museum.

Go to
www.museumwales.ac.uk/learning/slate
for more information.