Site news

Cynnal yn creu adnodd ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri – Rhyfeddodau Eryri

Cynnal yn creu adnodd ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri – Rhyfeddodau Eryri

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Eisiau adnodd i’ch helpu dysgu cyfeirnodau Grid mewn modd fodern? Gadewch i Ceri a ‘Rhyfeddodau Eryri’ eich cynorthwyo.

Dyma adnodd diweddaraf Gwasanaeth Addysg APCE gan ddefnyddio eu cymeriad Ceri Gerdded. Efallai i chi ddod ar ei draws yn llyfr Darganfod Eryri i CA2. Wrth i Eryri ddathlu ei benblwydd fel Parc Cenedlaethol yn 60 oed enwebwyd 60 rhyfeddod o tu mewn y ffin.

Mae Ceri angen eich cymorth i roi cyfeirnod grid 6 ffigwr y rhyfeddodau fel y gall gerdded i’w gweld. Rhaid i’r disgyblion edrych ar lun o’r rhyfeddod, darllen ychydig o destun cyn astudio map yn ofalus a rhoi’r cyfeirnod grid cywir. Mae cwis byr am y rhyfeddodau ar ddiwedd y sesiwn, a chyfle i gael tro arall hefyd. Cewch ail gynnig os hoffech. Bydd y rhyfeddodau wedi newid erbyn yr ail dro.

Am fwy o fanylion am Rhyfeddodau Eryri ewch i:
http://www.eryri-npa.gov.uk/a-sense-of-place/60Wonders
neu i gysylltu gyda Gwasanaeth Addysg APCE
addysg@eryri-npa.gov.uk

Bydd yr adnodd i’w weld gan APCE yn Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012
Need a resource that will help you learn about grid references? Let Ceri and ‘The Wonders of Snowdonia’ help you.

This is the SNPA Education Service’s latest resource that uses their character Ceri Gerdded. You may have come across him in the KS2 book Discovering Snowdonia. As Snowdonia celebrates its 60th birthday as a National Park, 60 wonders have been nominated from within the SNP boundary.

Ceri needs your help to give a 6 figure grid reference, so that he can walk to see the wonders. The pupils must look at a photo of the wonder, read a little text before studying the map carefully to give the correct grid reference. There is a short quiz about the wonders at the end. You can play again if you wish, but the wonders will have changed.

For more details about the Wonders go to
http://www.eryri-npa.gov.uk/a-sense-of-place/60Wonders
or to contact the SNPA Education Service
addysg@eryri-npa.gov.uk

The resource will be available to see at the Eryri Urdd Eisteddfod 2012.