Site news

Lefel A Mathemateg

Lefel A Mathemateg

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Mae 4 uned Lefel A Mathemateg (C1, C2, M1 ac S1) i’w gweld a’u defnyddio, o fewn yr ardan ‘lawrlwytho’ newydd eu cwblhau, gyda chymorth ysgolion Dyffryn Ogwen, David Hughes a Brynrefail. Mae’r 4 uned yn gyrsiau ar wahan ac yn adnoddau da ar gyfer dysgu ac adolygu.
We have just completed 4 new A Level Mathematics units (C1, C2, M1 and S1) - available in the ‘download’ area for you to see and use – with support from Ysgol Dyffryn Ogwen, David Hughes and Brynrefail. The 4 units are separated into individual courses and are excellent for teaching and revision.