Site news

Moodle 2

Moodle 2

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Moodle 2
Dyma rai o nodweddion newydd Moodle 2:
  • Drag 'n' Drop - hawdd i ddiweddaru tudalennau
  • Ar gael ar gyfer Ffôn Symudol/Tabled
  • Posib cadw ffeiliau personol defnyddwyr
Diweddariad Themâu - Mae Cynnal wedi, ac yn y broses o, uwchraddio Moodle Ysgolion.

Beth sy’n bosib? - Mae'n bosibl cael tudalen flaen wedi'i deilwra at eich anghenion eich hun, gwahanol adrannau e.e. adran Llywodraethwyr ayb. Os oes gennych ddiddordeb mewn uwchraddio, cofiwch gysylltu â ni.
Moodle 2
Here are some of the new features within Moodle 2:
  • Drag 'n' Drop - easy to update pages
  • Mobile/Tablet compatible
  • It is possible to keep users personal files
Update Themes - Cynnal has, and is in the process of, upgrading School sites.

What's possible? - It is possible to tailor the front page to suit your own needs, and create different sections, i.e. Governor's section etc. If you are interested in upgrading, please contact us.