Site news

Dylunio a Thechnoleg TGAU

Dylunio a Thechnoleg TGAU

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Mae’r gyfres erbyn hyn yn gyflawn gyda ychwanegiad y cyrsiau “Dylunio Cynnyrch” a “Systemau a Rheoli” (Cyrsiau llawn TGAU) - felly chwe cwrs llawn wedi eu cynhyrchu.
Dylunio a Thechnoleg TGAU
The series is now complete with the addition of “Product Design” and “Systems and Control” (Full GCSE Courses) – therefore a total of six courses now completed.
Design and Technology GCSE