Site news

Mathemateg Sylfaenol

Mathemateg Sylfaenol

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Adnodd cynhwysfawr (wedi ei fapio i'r ‘Fframwaith Rhifedd’) ar gyfer athrawon a dysgwyr sy'n ymdrin â gwahanol elfennau mathemategol. Mae wedi'i anelu at ddysgwyr lefel 1 a 2 (CA3 a CA4) - gall hefyd gael ei ddefnyddio o fewn cyrsiau galwedigaethol.
Mathemateg Sylfaenol
A comprehensive resource (mapped to the ‘Numeracy Framework’) for teachers and learners which covers different mathematical elements. It is aimed at Level 1/2 learners (KS3 and KS4) and can also be used within vocational courses.
Basic Maths