Site news

Lletygarwch Lefel 2 (Unedau Newydd)

Lletygarwch Lefel 2 (Unedau Newydd)

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Tair uned ar gyfer Cwrs Lletygarwch Lefel 2 – ‘Cyflwyno’r Diwydiant Lletygarwch’, ‘Sut mae’r Diwydiant Lletygarwch yn Cyfrannu I Ffordd o Fyw Iach’ a Menter yn y Diwydiant Lletygarwch. Mae’r unedau yma yn addas ar gyfer cyrsiau TGAU a cyrsiau galwedigaethol.
Lletygarwch Lefel 2 (Unedau Newydd)
Three units for Hospitality and Catering Level 2. Introducing the Hospitality Industry , How the Hospitality Industry Contributes to Healthy Lifestyles and Enterprise in the Hospitality Industry. These units are suitable for vocational and GCSE courses.
Hospitality Level 2 (New Units)