Site news

ADLEOLI

ADLEOLI

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Mae CYNNAL erbyn hyn wedi adleoli o Faesincla i swyddfeydd y Cyngor ym Mhenrallt, Caernarfon. Y cyfeririad newydd yw:

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Mae'r rhifau ffôn a ffacs yn aros yr un fath.
CYNNAL has now relocated offices from Maesincla to the Council offices at Penrallt, Caernarfon. The new address is:

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

The phone and fax numbers will stay the same.