Site news

Profion Darllen Cenedlaethol

Profion Darllen Cenedlaethol

gan Tîm Datblygiadau'r We -
Number of replies: 0
Mae Cynnal wedi datblygu dau e-lyfr Cymraeg newydd i gyd-fynd â'r Profion Darllen Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 3 - 'Croeso i Gymru' a 'Rhodri'.
Profion Darllen Cenedlaethol
Cynnal has developed two new Welsh iBooks to help with the National Reading Tests at KS3 – ‘Croeso i Gymru’ and ‘Rhodri’.
National Reading Tests

(Edited by Gareth Cadwaladr - original submission Monday, 30 May 2016, 7:11 PM)