Fforwm Trafod Animeiddiad / Animation Discussion Forum

Fforwm Trafod Animeiddiad / Animation Discussion Forum

Fforwm Trafod Animeiddiad / Animation Discussion Forum

Number of replies: 0

Chwiliwch am 2 animeiddiad ar y we y byddwch yn eu gwerthuso ar gyfer AO1. Dylech gynnwys cyfeiriad we yr animeiddiad yn ogystal a'ch rhesymau pam eu bod yn addas ar gyfer y dasg. Search for 2 animations on the internet that you will review in AO1. You should include the web addresses and why the animations are suitable for the task.