Blaenoriaethau 2010-11 Priorities

Blaenoriaethau 2010-11 Priorities

Number of replies: 2

Blaenoriaethau 2010-11  Priorities

Beth yw eich Blaenoriaethau 2010-2011 er mwyn datblygu TGCh ar draws y cwricwlwm.

Rhestrwch hwy mewn pwyntiau bwled

What are your priorities for 2010-2011 to develop ICT across the curriculum

List them in bullet points

In reply to First post

Parthed: Blaenoriaethu 2010-11

gan Gre Tryfan -
Ysgol Tryfan
  • Parhau ar ddarganfod cyfleodd i blethu cynlluniau gwaith adrannau.
  • Datblygu'r Moodle ym mhellach na jest safle i osod gwaith adrannol.
  • Cynnal awdit sgiliau athrawon ar gychwyn 2010/11.
  • Annog athrawon i gadw portffolios unigol o'r cyfleon TGCh yn eu gwersi.
  • Gweithio ar gynnal a chadw momentwm gweithgor cyd-adrannol.
In reply to First post

Re: Blaenoriaethau 2010-11 Priorities

gan Gre Llangefni -

Audit of Depts currently taking place (to be reviewed next week).

Dep. Head. encouraging Depts to provide us with evidence of what they are uisng ICT for.

Resticting the use of all ICT rooms for non ICT subjects - A brief overview/Lesson Plan required befor room is booked. ICT Dept to keep copies as "evidence" of ICT good practice.

More to follow......