Cymysgu gyda dŵr

Defnyddio partner pendroni i drafod beth sydd yn digwydd i wahanol ddeunyddiau pan y cymysgir gyda dŵr.

Y partneriaid i adrodd yn ôl i weddill y dosbarth ar yr hyn y maent wedi ei drafod.

Rhoi nifer o ddeunyddiau gwahanol i'r dysgwyr, e.e tywod, halen, blawd. Dysgwyr i ragfynegi i ddechrau beth fydd yn digwydd pan y cymysgir gyda dŵr. Yna mynd ati i gymysgu y deunyddiau gyda dŵr ac arsylwi a chofnodi yr hyn sydd yn digwydd.

Cliciwch yma i gael taflen waith engreifftiol

[Ymholiad archwilio]


Ffocws y sgiliau:


Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - arsylwi
Datblygu - esbonio


Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM