Gwneud caleidosgop

Gofynnwch i'r dysgwyr wneud caleidosgop mewn parau gan ddilyn y cyfarwyddiadau yn y ffeil isod. Gallant osod meini prawf llwyddiant ar gyfer y dasg.

Cliciwch yma i agor y ffeil.

Unwaith y byddant wedi cwblhau'r dasg, gofynnwch iddynt fonitro eu cynnydd ac ystyried pam nad yw'r caleidosgop yn gweithio'n dda. Mae angen defnyddio drychau plastig yn lle'r ffoil alwminiwm i'w gael i weithio'n iawn.

Gofynnwch i'r dysgwyr ail wneud y caleidoscop drwy roi'r drychau plastig yn lle'r ffoil.

Cliciwch yma am wybodaeth o le i archebu drychau plastig.

Gallwch ofyn i'r disgyblion esbonio sut mae'r caleidosgop yn gweithio a hefyd i adolygu eu llwyddiant.

[Ymholiad gwneud pethau]Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - monitro cynnydd
Datblygu - esbonio
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM