Adeiladu cerbyd bwrdd hwylio

Cyflwynwch y dasg 'Dylunio ac adeiladu cerbyd bwrdd hwylio'.

Cliciwch yma i agor y dasg

Gofynnwch i'r dysgwyr gytuno ar feini prawf llwyddiant – ar gyfer dyluniad y cerbyd ac ar gyfer canfod pa gerbyd yw’r cyflymaf. Dylai’r dysgwyr weithio mewn parau i gynllunio’r cerbyd ar bapur yn gyntaf gan ddefnyddio saethau i nodi cyfeiriad a maint y gwahanol rymoeddd. Dylid eu hannog i nodi sut y byddant yn dylunio’r cerbyd mewn ffordd sy’n lleihau neu gynyddu grymoedd i wneud y cerbyd yn gyflymach. Bydd y dysgwyr yn adeiladu’r cerbydau cyn cynnal rasus i ddarganfod y cyflymaf. Dylid rhoi cyfle i'r disgyblion fonitro eu cynnydd yn enwedig gyda maint a siap yr hwyl.

Ar ôl rasio’r cerbydau, gofynnir i’r dysgwyr werthuso perfformiad y cerbyd ac esbonio sut maent wedi dysgu ac adnabod y dulliau oedd wedi gweithio orau.

[Ymholiad gwneud pethau]Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - dulliau a strategaethau
Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - monitro cynnydd
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM