Arolwg traffig

Pa fath o draffig a welir ar ein ffyrdd? A oes ffordd y gellir rhoi'r traffig mewn grwpiau? Gan ddefnyddio'r grwpiau hyn, dylid cynllunio arolwg o'r traffig sy'n pasio drwy'r pentref. Dylid annog y dysgwyr i feddwl sut i gofnodi'r canlyniadau. A fyddai'r dysgwyr yn disgwyl i'r arolwg ddangos canlyniadau tebyg mewn tref fawr?

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod ac Ymholiad chwilio am batrymau]

Athro/athrawes i drafod materion iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â chynnal yr arolwg.Ffocws y sgiliau:

Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM