Lleihau peryglon ar y ffordd

Gweithgaredd ydi hon sy'n gofyn i'r dysgwyr edrych ar y mesurau diogelwch a gymerir i leihau'r peryglon ar y ffordd o gwmpas yr ysgol. Gellir defnyddio camera digidol i gofnodi'r rhain ac wedyn, mewn parau, wneud cyflwyniad PowerPoint byr i gyflwyno eu canfyddiadau i'r dosbarth/ysgol. Cyn dechrau, dylid penderfynu ar set o feini prawf llwyddiant o ran beth sy'n gwneud cyflwyniad da. Gall y dysgwyr gytuno ar set o feini prawf neu greu set o feini prawf eu hunain yn ôl eu gallu. Gellir defnyddio'r rhain ar gyfer asesu cyfoedion.

[Ymholiad archwilio]Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - creu meini prawf
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM