Beth yw grym?

Gan ddefnyddio car tegan, gofynnwch i'r disgyblion ganfod sut i wneud i'r car symud? Beth sy'n gwneud i'r car gyflymu? Beth sy'n gwneud i'r car arafu? (Cytuno gyda'r plant fod y rhain i gyd yn engrheifftiau o rymoedd). Rhowch "berson" clai yn y car a tharo'r car yn erbyn gwrthrych. Beth sy'n digwydd i'r person? Dylid defnyddio geiriau fel gwthio, tynnu ac ati yn y disgrifiad.

Gellir ymestyn y weithgaredd trwy lunio map cysyniad i ddangos eu dealltwriaeth o rymoedd. Gofynnwch i'r dysgwyr ffeirio map cysyniad efo partner. All y dysgwr ychwanegu at fap ei bartner? Yn erbyn pob pwynt ar y map cysyniad, gofynnwch i'r disgyblion ddefnyddio pensil gwyrdd, oren neu goch i asesu eu dealltwriaeth (Strategaeth 'Goleuadau traffig').

Cliciwch yma am y Strategaeth 'Goleuadau traffig'

[Ymholiad archwilio]Ffocws y sgiliau:

Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM