Ffrithiant

Yn y weithgaredd hon edrychir ar arwynebau ffyrdd 'Uned 6 Deunyddiau Asesu Dewisol - ‘Teimlo'r grym – Gweithgaredd 6c ‘Cynllunio i dynnu’.

Cliciwch yma er mwyn agor 'Teimlo'r grym' - Gweithgaredd 6c 'Cynllunio i dynnu'

Ymchwiliwch ar ba arwynebau mae gwrthrychau yn llithro hawsaf. Defnyddiwch o leiaf bedwar gwahanol arwyneb a rhagdybio beth fydd yn digwydd. Penderfynwch beth i’w wneud a chyflwyno eich canlyniadau mewn ffordd addas. (Athro/athrawes yn trafod gyda’r plant y dulliau gwahanol a ddewiswyd i ymchwilio i’r cwestiwn, ac a oedd rhai yn well na’i gilydd i ateb y cwestiwn). Awgrymwch beth mae’r gwaith hwn yn ei ddangos am arwynebau ffyrdd, os yw ceir a beiciau am fod yn ddiogel a pheidio â llithro.

[Ymholiad profi teg]
Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - profi teg

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM