Ffrithiant uchel ac isel

Siaradwch gyda phlant am arwynebau sydd â ffrithiant uchel neu isel rhyngddynt a gwneud rhestr sy’n dangos sefyllfaoedd pob dydd ble mae ffrithiant uchel yn ddefnyddiol e.e. teiars ar geir a beiciau, a sefyllfaoedd pob dydd ble mae ffrithiant isel yn ddefnyddiol e.e. sglefrio, llithren mewn cae chwarae. Grwpio arwynebau i ‘ffrithiant uchel’ a ‘ffrithiant isel’. Rhowch gyd-destun pob dydd e.e. gafael ar handlenni beic neu dynnu drôr o ddesg a phenderfynu a yw’n bwysig i ffrithiant fod yn uchel neu’n isel.

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod]

Defnyddiwch efelychiad ROSPA i weld effaith dŵr ar bellteroedd stopio. Trafodwch a chymharwch effaith pellter stopio ar ffordd wlyb a sych ac ar gyflymder teithio amrywiol.

Cliciwch yma i gael mynediad i safwe ROSPA er mwyn gweld y modelu ar ffurf fideo

Gellir llunio siartiau bar i ddangos effaith dŵr ar bellteroedd stopio car, sef effaith ffrithiant uchel ffordd sych a ffrithiant isel ffordd wlyb.

[Ymholiad defnyddio a chymhwyso modelau]Ffocws y sgiliau:

Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM