Gwifro tŷ

Fel dilyniant i waith ar gylchedau paralel, gofynnwch i'r dysgwyr adeiladu model o dŷ gyda bwlb a swits ym mhob ystafell sy'n rhedeg oddiar yr un cyflenwad trydan (cylchedau paralel). Gallant hefyd wneud rhywfaint o ymchwil ar y we i weld sut mae tŷ yn cael ei wifro.

Mae hyn yn perthnasu'r gwaith i fywyd pob dydd. Gall hefyd fod yn rhan o waith trawsgwicwlaidd gyda'r tŷ yn cael ei adeiladu fel gwaith Dylunio a Thechnoleg.

Gofynnwch i'r disgyblion benderfynu ar feini prawf llwyddiant ar gyfer y model gan ddechrau eu cyfiawnhau.

[Ymholiad gwneud pethau]Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystioaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - esbonio
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM