Pa fath o barasiwt yw'r gorau?

Gweithgaredd ydi hon sy'n ymchwilio i effaith siâp, maint, defnydd a phwysau parasiwt ar yr amser y mae'n gymryd i ddisgyn.

Gellir ymchwilio i un o'r newidynnau hyn neu gellir rhannu'r dysgwyr i bedwar grŵp.

Cliciwch i agor cartwn cysyniad i ysgogi trafodaeth

Cynhaliwch brawf teg er mwyn darganfod pa siâp, maint, defnydd a phwysau parasiwt yw'r gorau am arafu'r parasiwt.

Cliciwch i agor taflen gynllunio

Dylid cael trafodaeth o fewn y grwpiau er mwyn adnabod y newidynnau a llunio prawf teg. Bydd pob grŵp yn casglu data ac yn llunio graffiau. Ar sail canlyniadau’r holl grwpiau uchod dylai’r dysgwyr fyfyrio a dod i gasgliad pa barasiwt yw'r gorau . Maent yn defnyddio strategaeth ‘Jig-so’ er mwyn datrys y broblem wreiddiol drwy rannu’n grwpiau newydd gyda chynrychiolaeth o’r dair ymholiad.

Cliciwch yma i gael esboniad o'r strategaeth 'Jig-so'

[Ymholiad profi teg]

parachute1

parachute2

Ffocws y sgiliau:

Dewiswch oddeutu tri o'r canlynol:

Cynllunio - rhagfynegi

Cynllunio - profi'n deg
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM