Llenni 'blacowt'

Gweithgaredd ydi hon sy'n ymchwilio i ba ddefnydd yw'r gorau i wneud llenni 'blacowt' yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Defnyddiwch synhwyryddion megis Data Harvester. Gwnewch ddau dwll, un bob ochr i focs sgidiau. Rhowch dorts drwy un ochr i'r bocs a synhwyrydd golau yr ochr arall. Rhowch lenni gwahanol yn y bocs,rhwng y dorts a'r synhwyrydd er mwyn canfod faint o olau sy'n pasio trwyddo. Dilynnwch y cyfarwyddiadau yn y llyfr sydd efo'r synhwyryddion.

Gofynnwch i'r dysgwyr ragfynegi pa ddefnydd fydd orau cyn dechrau prawf teg.

[Ymholiad profi teg]

 

blacowt1

 

blacowt3

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi
Cynllunio - profi'n deg
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM