Magnetig neu anfagnetig

Gweithgaredd bwrdd gwyn rhyngweithiol ydi hon sy'n galluogi disgyblion i ragfynegi a yw gwrthrych yn fagnetig neu'n anfagnetig.

Cliciwch yma i agor yr adnodd

Gellir wedyn gofyn i'r disgyblion ddefnyddio magned i wirio eu rhagdybiad.

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod]

msgnets2

magnets1

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM