Hylifau

Rhowch bedwar hylif gwahanol (e.e., syryp, hylif golchi llestri, olew, hylif baddon) mewn tiwbiau prawf (neu jariau) gan adael swigen o aer ar y top cyn rhoi caeadau a'u selio. Wrth droi'r tiwbiau drosodd bydd y swigen yn symud drwy'r hylif (y tewaf yw'r hylif yr arafach fydd y swigen yn symud)

Rhowch gyfle i'r dysgwyr 'chwarae' gyda'r offer cyn gofyn iddynt gynllunio a chynnal prawf teg gan amseru faint mae'n gymryd i'r swigen symud drwy'r gwahanol hylifau.

Cliciwch yma am fanylion archebu tiwbiau prawf (ddim yn hanfodol)

[Ymholiad profi teg]

hylifau gwahanol

hylifau mewn tiwbiau

Ffocws y sgiliau:

Dewiswch oddeutu tri o'r canlynol:

Cynllunio - rhagfynegi
Cynllunio - profi'n deg
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM