Gwisgo helmed beic

Gofynnwch i'r dysgwyr drafod priodweddau rhai defnyddiau a ddefnyddir i wneud helmed beic (caled, cryf, ysgafn, ayyb).

Gofynnwch i'r dysgwyr ddarllen yr erthygl sydd ar 'BBC Newsround'. Gofynnwch iddynt ganfod 5 ffaith sy'n ymwneud a gwisgo helmed beic drwy ymchwilio ar y we a nodi pum barn o'r erthygl. Dylai'r dysgwyr allu gwahaniaethu rhwng y ffeithiau a'r farn sy'n cael eu datgan.

Cliciwch yma i agor y dudalen we BBC Newsround

Cliciwch yma am fersiwn brintiedig sy'n cynnwys barn disgyblion

Cliciwch yma am daflen gofnodi 'ffaith a barn'

Gofynnwch i'r dysgwyr ddarllen yr erthygl arall sydd ar Newsround am yr un topig gan wahaniaethu rhwng ffaith a barn.

Cliciwch yma i agor y dudalen we gyda'r erthygl

[Ymholiad archwilio]Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau


Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM