Nodweddion solidau a hylifau rysáit 'Butterscotch'

Dylid cychwyn y weithgaredd hon drwy ddefnyddio grid GED i gasglu syniadau cychwynnol o'r hyn y mae plant yn ei wybod ac eisiau ei wybod am nodweddion solidau a hylifau, gan roi'r cyfle iddynt gofnodi'r hyn maent wedi ei ddysgu ar ddiwedd y weithgaredd. Wedi llenwi'r grid dylid gofyn i'r disgyblion lunio meini prawf ar gyfer gallu dosbarthu solidau a hylifau.

Cliciwch yma am esboniad o strategaeth y grid GED

Cliciwch yma am grid GED gwag

Rhoddir copi i bob pâr o ddysgwyr o rysáit 'Butterscotch' o lyfr Roald Dahl, 'Revolting Recipes'. Mae'r dysgwyr yn edrych ar gynhwysion y rysáit a gofynnir iddynt eu grwpio i solidau a hylifau, gan ddefnyddio'r meini prawf maent wedi'u dewis. Dylent drafod eu syniadau gan benderfynu ar ddiffiniadau ar gyfer solidau a hylifau. Sylwer bod gwrthdaro yn y dasg hon: gellir arllwys siwgr mân; a yw iogwrt yn solid neu'n hylif?

Cliciwch yma i agor y rysáit

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod]

Dylent yn awr rannu eu diffiniadau fel dosbarth, gan gwblhau y golofn olaf yn y grid GED (beth yr wyf wedi ei ddysgu).Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - monitro cynnydd
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM