Cymharu tri hylif

Gweithgaredd ydi hon sy'n defnyddio rysáit "Butterscotch" Roald Dahl, "Revolting Recipes".

Cliciwch yma am gopi o'r rysáit

Mewn grwpiau o dri, dylai'r dysgwyr edrych ar yr hylifau yn y rysáit i wneud "Butterscotch" (llefrith, syryp a iogwrt) a'u cymharu.Gofynnir i'r dysgwyr gynllunio ymholiad i ddarganfod pa hylif sy'n llifo gyflymaf. Dylent gynnwys 2 hylif arall o'u dewis eu hunain.

[Sylwer: Yn seiliedig ar ymholiad ble mae dysgwyr yn rhoi llwyaid, wedi'i fesur, o bob hylif ar ben hambwrdd sy'n pwyso ar lyfr/bricsen. Amseru faint o amser mae pob hylif yn gymryd i gyrraedd llinell derfyn. Efallai bydd rhai dysgwyr yn nodi pa un sy'n "ennill". Gellir ymestyn hyn wrth oeri pob hylif yn yr oergell yn gyntaf- gellid wedyn cymharu'r un hylif ar wahanol dymheredd.]

Awgrymir nad yw hon yn ymholiad llawn ond yn canolbwyntio ar ddau neu dri o'r sgiliau a nodir yn unig.

[Ymholiad profi teg]


 nnn

Ffocws y sgiliau:

Dewiswch oddeutu tri o'r canlynol:

Cynllunio - dulliau a strategaethau
Cynllunio - rhagfynegi
Cynllunio - profi'n deg
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau
Datblygu - casgliad a phederfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM