Ymholiad jeli

Cwestiwn mawr: Sut mae cael jeli i hydoddi yn gynt?

Gweithgaredd ydi hon sy'n defnyddio'r rysáit 'Butterscotch' er mwyn deall y gwahaniaeth rhwng ymdoddi a hydoddi.

Cliciwch yma i agor y rysáit

Cyn cychwyn yr ymholiad gellid gwneud y dasg hon er mwyn dod yn fwy cyfarwydd gyda'r termau ymdoddi a hydoddi. Dysgwyr yn darllen y rysáit ‘Butterscotch’ a gofynnir iddynt bigo’r geiriau gwyddonol yn y rysáit (dissolve, melt). Beth yw’r termau hyn yn y Gymraeg?
Beth sy’n hydoddi yn y badell? Beth sy’n ymdoddi yn y badell? Pam ei fod wedi ymdoddi? Pa bethau eraill sy’n ymdoddi? (unigolion yn gwneud rhestr ar fwrdd gwyn bach.) Sut ydych chi’n gwybod bod y pethau hyn yn ymdoddi? Beth sy’n digwydd pan fyddant yn oeri?

[Ymholiad adnabod a dosbarthu]

A yw jeli yn hydoddi neu’n ymdoddi? (rhowch y cyfarwyddiadau o baced o jeli i'r dysgwyr) - trafodaeth ddosbarth.
Dylai pob dysgwr ysgrifennu diffiniad o ymdoddi a hydoddi ac yna eu trafod a’u cymharu â diffiniadau eu partner.

Sut allwn ni wneud i’r jeli hydoddi yn gynt? Dylid cynnal trafodaeth ddosbarth i adnabod y newidynnau, a dylai'r dysgwyr weithio mewn grwpiau o dri i ymchwilio i newid un newidyn. e.e. tymheredd y dŵr, sawl gwaith y caiff ei droi, sawl ciwb o jeli a ychwanegir. Pob grŵp i lunio tabl er mwyn cofnodi eu canlyniadau.

Modelu gwaith graff - dylid dangos graff cywir ac un gyda chamgymeriadau. Dylai'r dysgwyr gytuno neu benderfynu ar rai meini prawf llwyddiant gan lunio graff o ganlyniadau eu hymholiad hwy yn unol â'r meini prawf llwyddiant. Gallent asesu graff un o'u cyfoedion gan ddefnyddio strategaeth 'dwy seren a dymuniad' i roi adborth.

Er mwyn ateb y cwestiwn mawr dylai pob grŵp adrodd yn ôl i'r dosbarth trwy ddefnyddio strategaeth jig-so a dylai pob disgybl ysgrifennu casgliad.

Cliciwch yma ar gyfer esboniad o strategaeth jig-so

Gellir gofyn i'r dysgwyr ddisgrifio sut maent wedi dysgu am hydoddi ac ymdoddi trwy ddefnyddio'r strategaeth metawybyddol 'lindysyn' gan eu hanog i ddefnyddio rhai geiriau meddwl.

Cliciwch yma ar gyfer esboniad o strategaeth lindysyn

[Ymholiad profi teg]
Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - meini prawf
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM