Ymchwilio i fara

Gweithgaredd ydi hon sy'n gofyn i'r dysgwyr ymchwilio i'r gwahanol fathau o fara ledled y byd, ac mewn parau, gwneud cyflwyniad PowerPoint o 6 sleid i'w cyflwyno i weddill y dosbarth.

Gellir dechrau drwy gael y dysgwyr i edrych a blasu y gwahanol fathau o fara gan drafod gyda'i partner pa un y maent yn ei hoffi, ddim yn hoffi. Hefyd trafod fel dosbarth cyfan pam fod yr amrywiaeth o fara yn wahanol i'w gilydd.

Cliciwch yma i agor taflen waith 'Blasu bwyd'

Cyn dechrau ar y cyflwyniad, gallwch ddangos nifer o gyflwyniadau 'Powerpoint' iddynt (os oes rhai ar gael ganddoch!), ac mewn parau, maent yn penderfynu ar set o feini prawf llwyddiant ar gyfer nodweddion cyflwyniad da. Gellir defnyddio'r rhain fel arf asesu cyfoedion. Defnyddiwch strategaeth 'Tair seren a dymuniad'.

Cliciwch yma am esiampl o feini prawf

Cliciwch yma i gael esboniad o strategaeth 'Tair seren a dymuniad'

[Ymholiad archwilio]

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM