Defnyddiau a'u defnydd

Bydd angen i'r disgyblion feddwl am wahanol ddefnyddiau a'u priodweddau cyn ystyried y defnydd a wneir ohonynt.

Gofynnwch i'r disgyblion wylio y fideo er mwyn gosod cyd-destun i'r gwaith.

Cliciwch yma i weld y fideo

Gallwch ofyn i'r disgyblion chwilio am wybodaeth mewn ystod o ffynonellau cyn gwneud cyflwyniad 'powerpoint'. Gofynnwch iddynt benderfynu ar feini prawf llwyddiant ar gyfer y cyflwyniad.

[Ymholiad archwilio a gwneud pethau]

slate

wood house

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf llwyddiant
Datblygu - esbonio
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM