Pa un yw'r eithriad?

Argraffwch y cardiau gyda lluniau gwrthrychau ac enwau defnyddiau arnynt isod.

Cliciwch yma i argraffu lluniau ac enwau gwrthrychau a defnyddiau

Gofynnwch i'r disgyblion pam mae’r defnydd wedi cael ei ddefnyddio i wneud y gwrthrych. Gofynnwch iddynt chwilio am bethau eraill sydd wedi cael ei wneud o’r un defnydd.

Pa bethau sydd wedi eu gwneud o fwy nag un defnydd?

Gofynnwch i'r dysgwyr ddewis gwrthrychau a chwblhau 'Pa un yw'r eithriad?'

Cliciwch yma am y daflen 'Pa un yw'r eithriad?'

[Ymholiad adnabod a dosbarthu]

cadair

hat

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM