Dillad addas

Cwestiwn mawr:

‘Mae Arwel yn hoffi chwarae yn yr eira. Mae angen menig addas sy’n cadw ei ddwylo yn sych a chynnes. Mae hefyd yn cael trafferth cael menig i’w ffitio. Fedrwch chi helpu Arwel?’

Dylid rhannu’r dosbarth yn grwpiau i ymgymryd â thair tasg i weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau (e.e., lledr, defnydd ‘fleece’, gwlân, denim, ayyb):

  1. Pa ddeunydd yw’r gorau am beidio amsugno dŵr?
  2. Pa ddeunydd yw’r gorau am ymestyn?
  3. Pa ddeunydd yw’r ynysydd thermol gorau? [gellir defnyddio synwyryddion tymheredd i gasglu’r data]

Dylid cael trafodaeth o fewn y grwpiau er mwyn adnabod y newidynnau a llunio prawf teg. Bydd pob grŵp yn casglu data ac yn llunio graffiau.

Ar sail canlyniadau’r holl grwpiau uchod dylai’r dysgwyr fyfyrio a dod i gasgliad pa ddefnydd sydd â’r nodweddion gorau i’w defnyddio i wneud gwisg i’r beiciwr. Maent yn defnyddio strategaeth ‘Jig-so’ er mwyn datrys y broblem wreiddiol drwy rannu’n grwpiau newydd gyda chynrychiolaeth o’r dair ymholiad.

Cliciwch yma i gael esboniad o'r Strategaeth 'Jig-so'

[Ymholiadau profi'n deg]

‘Mae Arwel yn gweld fod gan ei Fam fenig arbennig ar gyfer coginio a thynnu pethau poeth o’r popty. Pe byddech yn gorfod gwneud menig coginio pa nodweddion a phriodweddau arbennig fyddai raid i’r defnydd ei gael?’

Defnyddiwch Strategaeth ‘Her pelen eira’ er mwyn casglu syniadau’r disgyblion.

Cliciwch yma i gael esboniad o'r Strategaeth 'Her pelen eira'

Cliciwch yma i gael taflen waith gyda'r cyfarwyddiadau


Ffocws y sgiliau:

Dewiswch oddeutu dri o'r canlynol:

Cynllunio - dulliau a strategaethau
Cynllunio - rhagfynegi
Cynllunio - profi'n deg
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadaiu
Datblygu - adolygu darganfydduadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau


Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM