Modelu symudiad y Ddaear

Gweithgaredd ydi hon sy'n modelu symudiad y Ddaear.

Defnyddiwch bêl (i gynrychioli'r haul), glôb a thorts i fodelu symudiad y Ddaear o amgylch yr haul. Gallwch ddefnyddio pêl tennis i gynrychioli'r lleuad yn ogystal. Gofynnwch i'r disgyblion esbonio beth yw blwyddyn (un orbit o amgylch yr haul). Mae un flwyddyn ar y Ddaear yn 365¼ diwrnod.

Gellir defnyddio safwe Cynnal ar lein i ddangos hyn hefyd.

Cliciwch yma i agor yr adnodd Gwyddoniaeth Arlein 'Y Ddaear a Thu Hwnt'

[Ymholiad defnyddio a chymhwyso modelau]

solar system2

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM