Modelu dydd a nos

Gweithgaredd ydi hon sy'n modelu dydd a nos.

Gofynnwch i'r dysgwyr ragfynegi sut ydym yn cael dydd a nos.

Defnyddiwch glôb a thorts i ddangos sut mae symudiad y ddaear yn rhoi dydd a nos i ni. Gofynnwch i'r disgyblion esbonio beth yw hyd diwrnod (24 awr) a fod hyn yn cyfateb i'r Ddaear yn troi unwaith ar ei hechelin.

Gellir defnyddio safwe Cynnal ar lein yn ogystal i ddangos hyn.

Cliciwch yma i agor yr adnodd Gwyddoniaeth Ar Lein 'Y Ddaear a Thu Hwnt'

[Ymholiad defnyddio a chymhwyso modelau]

dydd a nos

Ffocws y sgiliau:

Myfyrio - rhagfynegi
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM