Gwneud cloc haul

Gweithgaredd ydi hon sy'n rhoi cyfle i'r dysgwyr greu cloc haul er mwyn dangos symudiad beunyddiol y Ddaear.

Gellir defnyddio ffon neu unrhyw wrthrych sy'n dangos cysgod ar yr iard. Cychwynnwch ar ddechrau'r diwrnod ysgol gan farcio'r cysgod efo sialc, nodwch yr amser yn ogystal. Ewch allan mewn awr a marcio'r cysgod gan nodi'r amser eto. Gwnewch hyn bob awr am weddill y diwrnod. Gallwch ddefnyddio paent aerosol parhaol i farcio'r iard. Nodwch yr amseroedd a'r dyddiad efo'r paent.

Gellir cymharu maint y cysgod ar wahanol adegau'r dydd ac ar wahanol adegau'r flwyddyn. Gellir casglu data a phlotio graff hyd y cysgod ar wahanol amser.

Cliciwch yma i agor yr adnodd Gwyddoniaeth Ar Lein 'Y Ddaear a Thu Hwnt' i'ch helpu

[Ymholiad gwneud pethau a chwilio am batrymau]

 

sundial1

 

cloc haul

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM