Cysgodion

Gofynnwch i'r dysgwyr esbonio sut mae cysgodion yn cael eu ffurfio. Os yw'r tywydd yn caniatau, ewch a'r dysgwyr allan i weld eu cysgodion. Gallwch ddefnyddio torts neu unrhyw ffynhonnell golau yn y dosbarth i ffurfio cysgodion.

Defnyddiwch yr adnodd o GCaD Cymru.

Cliciwch yma i gael taflen gofnodi enghreifftiol

[Ymholiad archwilio]Cliciwch yma i agor yr adnodd

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM