Bywyd yr orangutan

Gofynnwch i'r dysgwyr wylio'r clip fideo ac ymgymryd â'r dasg i sbarduno'r dysgu.


Gofynnwch iddynt wneud gwaith ymchwil ar gyfer canfod gwybodaeth a gwneud cyflwyniad am ddinistrio cynefin a chaethiwo anifeiliaid. Gallant greu meini prawf ar gyfer y cyflwyniad gan adolygu'r llwyddiant wrth fyfyrio ar y dasg.

[Ymholiad archwilio]Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM