Hylifau 2

Rhowch syryp mewn pedwar tiwb prawf (neu jariau) gan adael swigen o aer ar y top cyn rhoi caeadau a'u selio. Wrth droi'r tiwbiau drosodd bydd y swigen yn symud drwy'r hylif

Rhowch gyfle i'r dysgwyr 'chwarae' gyda'r offer cyn gofyn iddynt gynllunio a chynnal prawf teg i weld effaith mae gwahanol dymheredd yn gael ar pa mor gyflym mae'r swigen yn symud drwy'r hylif (y cynhesaf yw'r hylif y cyflymaf fydd y swigen yn symud). Gellir rhoi un yn yr oergell, un ar dymheredd yr ystafell, un mewn dŵr cynnes a un mewn dŵr poeth.

[Ymholiad profi teg]

syryp

syryp mewn tiwbiau

Ffocws y sgiliau:

Dewiswch oddeutu tri o'r canlynol:

Cynllunio - rhagfynegi
Cynllunio - profi'n deg
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM