Dechrau gweithio gyda trydan

Defnyddiwch strategaeth ‘Goleuadau Traffig’ i ganfod beth mae’r disgyblion yn ei wybod yn barod am drydan. Bydd y dysgwyr yn symud ymlaen i adnabod a dosbarthu offer sy’n defnyddio batri neu gyflenwad trydan i weithio cyn trafod peryglon trydan a geiriau allweddol. Gellir cofnodi ar ffurf tabl/diagram Venn.

Gallwch gwblhau y gweithgareddau ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol.

Cliciwch yma i agor yr adnodd bwrdd gwyn rhyngweithiol

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod]

Offer Trydan-Batri

Ffocws y sgiliau:


Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM